Η ιστοσελίδα www.galab.shop αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας GAL.A.B. - GALANIS AGRICULTURE BUSINESS (ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ I.K.E.) με Α.Φ.Μ. 800701027, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. Η εταιρία εδρεύει στον Γέρακα Αττικής και διαθέτει υποκατάστημα με την επωνυμία «Ο Κήπος της Αγοράς» στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. , Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Τ.Κ. 182 33 - Αθήνα). Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.galab.shop βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση με τους κάτωθι όρους.


Περιεχόμενο
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.galab.shop ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.


Προσωπικά Δεδομένα
Η εταιρία δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.


Ασφάλεια συναλλαγών
Το www.galab.shop έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του galab.shop.


Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.galab.shop και www.galab.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.galab.shop και www.galab.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.galab.shop και το www.galab.gr , χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα, κείμενα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


Καταχώρηση παραγγελίας και διαθεσιμότητα προϊόντων
Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.


Τρόποι παραγγελίας
Για να παραγγείλετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν έχετε τις εξής επιλογές:

- On-Line Παραγγελία
Επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, τοποθετώντας τα στο Καλάθι Αγορών. Μόλις ολοκληρώσετε τις αγορές σας, πατήστε το Καλάθι Αγορών και ολοκληρώστε την παραγγελία σας ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται. Σημειώνεται ότι κατά την on-line παραγγελία θα πρέπει να σημειώσετε τα ακριβή στοιχεία αποστολής των προϊόντων. Σε περίπτωση λάθος στοιχείων αποστολής η εταιρία δεν φέρει ευθύνη και το επιπλέον κόστος χρεώνεται στον πελάτη.

- Τηλεφωνική Παραγγελία
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία καλώντας στο 210 4828842 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 και Σάββατο-Κυριακή 09:00 – 15:00 (εκτός αργιών) . Μπορείτε να συνομιλήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, να μάθετε περισσότερα για το προϊόν που σας ενδιαφέρει και να το παραγγείλετε δίνοντας τον κωδικό προϊόντος που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

- Παραγγελία στο κατάστημα
Μπορείτε να παραγγείλετε ή να παραλάβετε προϊόντα που βρίσκονται σε απόθεμα απευθείας από το κατάστημα «Ο Κήπος της Αγοράς» που βρίσκεται εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών στην Β’ Πτέρυγα του Καταναλωτή (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. , Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα) τις ακόλουθες ώρες και ημέρες:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 – 17:00
Σάββατο και Κυριακή: 9:00 – 15:00

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς προϊόν και θα σας λύσει όποιες απορίες έχετε.


Παραλαβή προϊόντων από το κατάστημα
Η εταιρία μας σας δίνει την δυνατότητα να παραλάβετε τα προϊόντα απευθείας από το φυσικό κατάστημα «Ο Κήπος της Αγοράς» που βρίσκεται εντός της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών στην Β’ Πτέρυγα του Καταναλωτή (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. , Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Τ.Κ. 182 33, Αθήνα) τις ακόλουθες ώρες και ημέρες:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 – 17:00
Σάββατο και Κυριακή: 9:00 – 15:00

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε την διαθεσιμότητα των προϊόντων προς άμεση παραλαβή από το κατάστημα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά τις παραπάνω ημέρες και ώρες λειτουργίας στο 210 4828842. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συνεπάγεται την άμεση διαθεσιμότητα τους προς παραλαβή από το φυσικό κατάστημα.)

 

Τρόποι αποστολής
 
Α. Αποστολή με COURIER σε όλη την Ελλάδα.
Για αποστολή εντός του νομού Αττικής το κόστος παραγγελίας μέχρι 2 κιλά είναι 2€ και 1€ για κάθε επιπλέον κιλό.
Για αποστολή εκτός του νομού Αττικής το κόστος παραγγελίας μέχρι 2 κιλά είναι 2€ και 1€ για κάθε επιπλέον κιλό.
Το κόστος της αντικαταβολής είναι 1,90€.
 
Β. Αποστολή με ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εντός Αττικής)
Για προϊόντα μεγάλου όγκου ή βάρους, η αποστολή εντός Αττικής θα γίνεται με μεταφορική εταιρία με κόστος 5€ εντός 5 εργάσιμων ημερών, κατόπιν συνενόησης.
 
Γ. Αποστολή με ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ (εκτός Αττικής)
Για αποστολές προϊόντων μεγάλου όγκου και βάρους εκτός Αττικής που δεν μπορούν να αποσταλούν με courier, θα αποστέλλονται από το κατάστημά μας σε πρακτορείο της επιλογής σας με χρέωση 5€ με την προϋπόθεση το πρακτορείο να βρίσκεται εντός Αττικής, το επιπλέον κόστος μεταφοράς του πρακτορείου επιβαρύνει τον πελάτη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται κατόπιν συνεννόησης.
 
Προσοχή: Ο τρόπος χρέωσης και αποστολής των προϊόντων διαφέρει ανάλογα με το είδος. Σε αρκετά προϊόντα όπως φυτά, δέντρα ή γλάστρες θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με το κατάστημα μας για να αποφασίσετε ποιος τρόπος αποστολής είναι συμφέρον σε κάθε περίπτωση.
 
Χρόνοι παράδοσης 
Για παράδοση εντός Αττικής 1-3 εργάσιμες ημέρες (courier).
Για παράδοση σε μεγάλες πόλεις, επαρχία, νησιά 1-5 εργάσιμες ημέρες (courier).
Για δυσπρόσιτες περιοχές και απομακρυσμένα νησιά, 2-7 εργάσιμες ημέρες (courier).
Για παράδοση εντός Αττικής με μεταφορική εταιρία 2-5 εργάσιμες ημέρες.
Για παράδοσης εκτός Αττικής με πρακτορείο το κατάστημα μας δεσμεύεται να μεταφέρει τα προϊόντα στο πρακτορείο εντός 2 εργάσιμων ημερών.
 
Ανωτέρα βία 
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.


Τρόποι πληρωμής
1. Με χρέωση πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το galab.shop έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.
2. Με αντικαταβολή (+1.90€) κατά την παραλαβή της παραγγελίας.
3. Πληρωμή με την παραλαβή από το φυσικό κατάστημα.
4. Με Τραπεζική Κατάθεση στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR3301101450000014500153771
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR7701720720005072079573093


Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας, πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής και τιμολόγησης, μπορείτε να καλέσετε το 210 4828842 για να ενημερωθείτε αν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής της παραγγελίας σας.


Επιστροφή προϊόντων
Σε περίπτωση που, επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που αγοράσατε, έχετε δικαίωμα να το κάνετε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραλάβατε, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης. Σε αυτή τη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η εταιρία δεν ευθύνεται για ζημίες που ενδεχομένως να προκύψουν στα προϊόντα κατά την διαδικασία επιστροφής τους. Αμέσως μετά την παραλαβή των προϊόντων προς επιστροφή και αφού βεβαιωθεί ότι η συσκευασία τους βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι το προϊόν έχει πωληθεί από την εταιρεία μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να συνεννοηθούμε για τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων ολοκληρώνεται μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος από την εταιρεία μας.
Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε προϊόντα τα οποία παρουσίασαν πρόβλημα στη λειτουργία τους και καλύπτονται από εγγύηση, τότε επιστρέφεται το προϊόν και κατόπιν συνεννόησης θα ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία επισκευής του συγκεκριμένου προϊόντος ή και την αντικατάσταση του – αν αυτό δεν επισκευάζεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που το προβληματικό προϊόν καλύπτεται από εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο του.
Σε περίπτωση λάθους εκτέλεσης της παραγγελίας τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία μας με την προϋπόθεση τα προϊόντα να επιστραφούν άθικτα στην αρχική τους συσκευασία. Στη συνέχεια, το κατάστημα μας θα φροντίσει να σας αποσταλεί τα σωστά προϊόντα ή στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος θα πιστωθείτε το καταβληθέν ποσό εφόσον το έχετε προ εξοφλήσει.


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο 210 4828842.